Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

1916 prestații sociale au fost stabilite până în prezent, graţie acordurilor internaționale de securitate socială încheiate de Republica Moldova cu alte state

16/11/2023
1916 prestații sociale au fost stabilite până în prezent, graţie acordurilor internaționale de securitate socială încheiate de Republica Moldova cu alte state

În condițiile amplificării mobilității forței de muncă între state, coordonarea sistemelor de securitate socială a devenit o componentă esențială a politicii sociale promovate de stat. Republica Moldova asigură protejarea și garantarea drepturilor de asigurări sociale ale lucrătorilor din țara noastră, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă pe teritoriul unui alt stat, prin intermediul a 17 acorduri bilaterale în domeniul securității sociale, încheiate cu alte state.

În baza acordurilor, care funcţionează pe principiul proporţionalităţii, potrivit căruia fiecare stat contractant achită partea de pensie calculată pentru perioada de cotizare la sistemul public de asigurări sociale realizată pe teritoriul propriu, persoanele îndreptățite pot beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale, pensii de urmaș. 

Actualmente, sunt în vigoare 15 acorduri, în baza cărora au fost stabilite 1916 prestații sociale, ai căror beneficiari sunt cetățenii Republicii Moldova. Printre ţările cu care Moldova a încheiat acorduri de securitate socială se numără: Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Portugheză, România, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Estonia, Republica Cehă, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Ungaria, Republica Lituania, Republica Federală Germania, Republica Turcia, Republica Belarus, Republica Italiană (urmează să intre în vigoare), Republica Elenă, Regatul Spaniei (urmează să intre în vigoare).

Persoanele îndreptăţite pot beneficia de prestaţii de asigurări sociale în temeiul acordurilor internaționale în domeniul securitatii sociale, prin depunerea unei cereri, însoţite de mai multe acte confirmative, la Casa Națională de Asigurări Sociale sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant. 

Pentru mai multe detalii, accesaţi pagina cnas.gov.md/Relaţii internaţionale/Acorduri bilaterale. Totodată, la următorul linkputeţi găsi lista prestaţiilor oferite în fiecare stat cu care Republica Moldova are încheiat un Acord de securitate socială şi instituţiile responsabile de implementarea prevederilor acordurilor în statul respectiv.

Spread the love