Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

A fost aprobat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021)

27/12/2021
A fost aprobat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021)

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, care a fost revizuit pe parcursul anului 2020, a fost aprobat în redacție nouă prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12 noiembrie 2021 și înregistrat de către Ministerul Justiției pe data de 24 decembrie 2021.

Noul Clasificator a fost aliniat la standardele internaționale și europene privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce va permite comparabilitatea internațională a statisticilor Republicii Moldova din domeniul pieței muncii și reflectarea cererii de forță de muncă sub aspect de ocupații, constituind o sursă informațională importantă pentru elaborarea studiilor, cercetărilor, prognozelor, etc. pentru piața muncii, dar și a documentelor pe baza cărora se planifică procesul de formare profesională (nomenclatoarele domeniilor de formare profesională, standardele ocupaționale, standardele de calificare, curriculum, etc.).

Astfel, în noul document a fost excluse datele care nu mai sunt relevante și actuale din Blocul informațional al CORM, precum și ocupațiile neactuale/învechite și incluse mai multe ocupații noi, identificate în rezultatul analizei ESCO, COR, etc.; au fost descrise atribuțiile pentru grupul de ocupații din fiecare grupă de bază, precum și au fost revizuite descrierile grupelor majore, subgrupelor majore și grupelor minore în scopul ajustării la ESCO; au fost expuse la forma feminin ocupațiile care au termen echivalent atestat în surse lexicografice și a fost simplificată modalitatea de prezentare a propunerilor de completare a CORM – ului.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu asistența echipei de experți ai Asociației Obștești „MOLDiUS” contractată în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), precum și cu suportul UN Women Moldova.

În procesul de revizuire a Clasificatorului Ocupațiilor au fost implicați reprezentanții sectorului real, cum ar fi: Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, Camera de Comerț și Industrie, Confederația Națională a Patronatelor din Moldova, asociațiile profesionale, specialiștii din diferite domenii (sănătății și asistenței sociale; comerțului, hotelurilor și restaurantelor; construcțiilor; poligrafiei; agriculturii și industriei alimentare; industriei ușoare; sectorului financiar; TIC, etc.), mediul academic, partenerii externi de dezvoltare, etc.

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate instituțiile indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică și alte persoane juridice și fizice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22/2014, cu modificările ulterioare, la noul CORM 006-2021, CORM 006-14 va fi utilizat în paralel cu CORM 006-2021 până la 30 iunie 2022.

CORM 006-2021

Spread the love