Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Guvernul a aprobat modificări privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

24/01/2024
Guvernul a aprobat modificări privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

Procedura de înregistrare cu statut de șomer a fost simplificată. Conform modificărilor aprobate astăzi de Guvern, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se vor putea înregistra și scoate de la evidența structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și prin intermediul echipelor mobile, care se vor deplasa în localitățile rurale din raioanele țării.

De asemenea, cererea de înregistrare cu statut de șomer va putea fi depusă online, accesând https://e-iss.anofm.md/,sau cu suportul specialiștilor din cadrul centrelor unificate de prestare a serviciilor publice.

Totodată, perioada în care șomerul poate să nu se prezinte la subdiviziunea teritorială unde este înregistrat a fost redusă de la 60 la 30 de zile calendaristice de la ultima vizită. Șomerii care nu vor respecta acest termen, cu excepția celor antrenați în măsurile de formare profesională, vor fi excluși de la evidența structurii teritoriale de ocupare a forței de muncă. Adițional, a fost revizuit termenul de înregistrare repetată cu statut de șomer, acesta fiind mărit de la 3 la 6 luni.

Hotărârea de Guvernstabilește și faptul că șomerul poate să lipsească nemotivat de la cel mult 15% din numărul total de ore prevăzute în cadrul cursurilor de formare profesională sau de instruire la locul de muncă, iar dacă depășește acest procentaj, va fi nevoit să restituie cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea acestora.

Modificări au fost efectuate și la alte proceduri privind măsurile de ocupare a forței de muncă, cum ar fi subvenționarea locurilor de muncă, adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, inițierea unei afaceri, proiectele de inițiative locale ș.a.

Ajustările aprobate au drept scop reducerea numărului persoanelor cu statut de șomer și sporirea interesului acestora de a se încadra în câmpul muncii, precum și țintirea mai bună a serviciilor și măsurilor active destinate șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare pe 31 ianuarie 2024.

Spread the love