Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Ministerul Muncii și Protecției Sociale condamnă acțiunile abuzive ale Primăriei mun. Chișinău față de angajații și beneficiarii din Serviciul „Asistență personală”

08/03/2024
Ministerul Muncii și Protecției Sociale condamnă acțiunile abuzive ale Primăriei mun. Chișinău față de angajații și beneficiarii din Serviciul „Asistență personală”

Ministerul Muncii și Protecției Sociale condamnă disponibilizările asistenților personali efectuate contrar procedurilor legale de către Primăria mun. Chișinău și întreprinde toate măsurile legale pentru a susține și rezolva problema asistenților personali nedreptățiți. În acest sens, Ministerul Muncii și Protecției Sociale comunică următoarele: 

1. Primăria mun. Chișinău dispune de resursele financiare necesare pentru a asigura finanțarea deplină a asistenților personali din cadrul Serviciului „Asistență Personală”.

Stabilirea priorităților și utilizarea resurselor financiare a aparținut și aparține exclusiv autorităților administrației publice locale din mun. Chișinău, astfel finanțarea serviciilor sociale se efectuează din contul veniturilor proprii ale municipalității. În anul 2023, Primăria mun. Chișinău a alocat un buget de 154,2 milioane lei pentru asistenții personali. 

Tabel 1. Bugetele alocate pentru finanțarea asistenților personali 2023-2024

Sursa: Decizia nr. 23/2 din 27.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua”și Dispoziția nr. 663-d din 29 decembrie 2023 „Cu privire la aplicarea bugetului municipal Chișinău provizoriu pe anul 2024.

În contextul în care salariul brut pentru un asistent personal constituie 6500 lei, constatăm că sunt necesare 158,7 milioane lei pentru achitarea salariilor a 2034 de asistenți personali pentru 12 luni. Primăria a prevăzut un buget de 177 milioane lei pentru 2024, respectiv dispune de resurse financiare suficiente pentru achitarea completă a Serviciului „Asistență personală”.

Informație adițională privind alocațiile bugetare municipale pentru serviciul de Asistență Personală

2. Reforma „Restart” nu a adus ingerințe în sistemul de asistență socială din mun. Chișinău

Reforma sistemului de asistență socială „Restart” nu a efectuat modificări în competențele mun. Chișinău. Cu referire la asistenții personali, subliniem faptul că aceștia, la fel ca și alți angajați din sfera asistenței sociale din mun. Chișinău, sunt angajați ai Direcției generale asistență medicală și socială (sau după caz, ai Direcției generale protecția drepturilor copilului, în cazul unor angajați din această sferă). Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu are calitatea de angajator în raport cu acest personal.  

Astfel, atragem atenția că, la fel ca și până la demararea Reformei „Restart”, domeniile proprii de activitate ale mun. Chișinău se finanțează din contul veniturilor generale, ale defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, alte venituri ale bugetului local, dar nu din transferurile cu destinație specială.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a comunicat acest lucru Municipalității prin corespondența oficială în scrisoarea din data de 30.01.2024 cu nr. 509.

3. Primăria mun. Chișinău, prin acțiunile sale, încalcă legea și intervine în mod abuziv, lezând drepturile asistenților personali și a beneficiarilor Serviciului „Asistență personală”. 

În cadrul controlului inopinat efectuat de Inspectoratul Social de Stat au fost depistate mai multe nereguli:

1. DGPDC Chișinău a efectuat modificarea termenului de admitere a beneficiarilor în Serviciu fără nici un temei legal. 

2. Toți membrii echipei multidisciplinare indicate în procesul verbal sunt angajați ai DGPDC Chișinău, ceea ce este o încălcare a cerințelor standardele minime de calitate: „… echipa multidisciplinară trebuie formată din minimum 3 specialişti din domenii ca: asistenţă socială, medicină, educaţie etc.”

Ministerul Muncii și Protecției Sociale întreprinde toate măsurile legale pentru a susține asistenții personali și beneficiarii acestora:

– am organizat multiple ședințe cu asistenții personali din mun. Chișinău și se oferă consiliere juridică zilnică pentru aceștia;

– au fost realizate controale inopinate de către Inspectoratul Social de Stat, în cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului mun. Chișinău;

– de către Inspectoratul Social de Stat se efectuează control inopinat în cadrul DGAMS;

– am înaintat demers către Centrul Național Anticorupție în vederea examinării faptelor legate de depășirea atribuțiilor ale factorilor de decizie;

– am depus o cerere prealabilă privind suspendarea actelor administrative emise de DGAMS și DGPDC, iar ca urmare a răspunsului negativ am atacat în instanța de judecată acțiunile ilegale întreprinse de DGPDC;

– cu suportul partenerilor de dezvoltare, în luna decembrie a fost inițiat un program de susținere, în cadrul căruia a fost oferită o plată unică de 5000 lei pentru 3019 familii care au la îngrijire și supraveghere copii cu dizabilități severe și 7195 familii cu persoane cu dizabilități, încadrate în Serviciul social ,,Asistență personală”. De aceste plăți au beneficiat și asistenții personali din Chișinău. 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale solicită Primăriei municipiului Chișinău să revină în cadrul legalității și să restabilească neîntârziat toate contractele de muncă cu toți asistenții personali din Chișinău. 

Spread the love