Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Peste 70 de persoane participă la consultările publice asupra Programului național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027

16/03/2023
Peste 70 de persoane participă la consultările publice asupra Programului național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027

Ministerul Muncii și Protecției Sociale este în proces de elaborare a unui nou document de politici în domeniul violenței față de femei și violenței în familie – Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

În vederea asigurării unei abordări sistemice a fenomenului violenței față de femei, inclusiv violenței în familie și a unui răspuns eficient la nivel de țară,Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Economică a Femeilor (UN Women), Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Centrul de Drept al Femeilor (CDF) desfășoară în perioada 16-17 martie consultări publice cu părțile interesate, pe marginea Programului.

Propunerile și recomandările expuse în cadrul consultărilor vor contribui la definitivarea și îmbunătățirea documentului de politici publice.

În cadrul evenimentelor de consultare sunt antrenați peste 70 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii sociale, societății civile, partenerilor de dezvoltare, mediului academic.

Programul supus consultărilor reprezintă o continuitate a Strategiei naționale privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018-2022 și are drept scop prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență față de femei și a violenței domestice, fiind aliniat la rigorile Convenției de la Istanbul.

Spread the love