Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Progresele în implementarea Convenției asupra Eliminării tuturor Formelor de Discriminare față de Femei au fost prezentate în cadrul ședinței Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului

02/02/2024
Progresele în implementarea Convenției asupra Eliminării tuturor Formelor de Discriminare față de Femei au fost prezentate în cadrul ședinței Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului

Proiectul celui de-al VII-lea Raport periodic privind implementarea Convenției asupra Eliminării tuturor Formelor de Discriminare față de Femei a fost prezentat în cadrul ședinței Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului responsabile de monitorizarea implementării acestei Convenții, care a avut loc pe 31 ianuarie curent.

În cadrul evenimentului, au fost enunțate măsurile întreprinse și progresele înregistrate în vederea asigurării drepturilor recunoscute de Convenție. La elaborarea și consultarea raportului, au participat autorități și instituții publice, organizații ale societății civile, precum și parteneri de dezvoltare.

Felicia Bechtoldt, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: „Anul acesta marcăm aniversarea a 30 de ani de când a fost ratificată Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, timp în care au fost făcute progrese în domeniu, prin adoptarea unor politici adecvate și concludente, promovate cu eforturi comune ale autorităților publice, societății civile, cetățenilor de rând și nu în ultimul rând cu suportul partenerilor de dezvoltare”.

„Vom ține cont de recomandările Comitetului specializat CEDAW pentru țara noastră pentru a facilita în continuare crearea unui mediu propice pentru femei și bărbați ca să-și realizeze în mod egal toate drepturile economice, sociale, culturale, civile și politice etc. Este o necesitate absolută a unui stat de drept, democratic, să fie respectate demnitatea și drepturile cetățenilor săi”, a adăugat secretara de stat.

Raportul preliminar numărul şapte privind implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova poate fi consultat la următorul link: https://shorturl.at/iBRW7

Spread the love