Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Secretara de Stat, Felicia Bechtoldt, a întreprins o vizită oficială la Bruxelles și a participat la cea de-a treia întâlnire a Grupului de lucru pentru egalitatea de gen a Parteneriatului Estic

10/06/2024
Secretara de Stat, Felicia Bechtoldt, a întreprins o vizită oficială la Bruxelles și a participat la cea de-a treia întâlnire a Grupului de lucru pentru egalitatea de gen a Parteneriatului Estic

În perioada 30-31 mai curent, Secretara de Stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt, s-a aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, Belgia, unde a participat la cea de-a treia întâlnire a Grupului de lucru pentru egalitatea de gen a Parteneriatului Estic.

Evenimentul a reunit reprezentanți din cinci țări ale Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), state membre ale Uniunii Europene, instituții UE și Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic. Din cadrul delegației, de asemenea, au făcut parte și reprezentanții Casei Naționale pentru Asigurări Sociale.

În cadrul întrevederii, au fost puse în discuție mai multe aspecte ce țin de egalitatea de gen, inclusiv diferențele de salarii și pensii între bărbați și femei, violența și hărțuirea la locul de muncă, precum și violența pe bază de gen. De asemenea, discuțiile s-au concentrat pe ratificarea și punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută și sub denumirea de „Convenția de la Istanbul”, și Convenția ILO nr. 190 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind hărțuirea și violența la locul de muncă.

În cadrul deschiderii oficiale, Secretara de Stat a exprimat recunoștința față de Serviciul European de Acțiune Externă și Ministerul Afacerilor Externe din Belgia pentru organizarea acestei întâlniri și pentru eforturile lor continue în promovarea egalității de gen.

„Asigurarea egalității de gen în toate sferele societății noastre este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova. În ultimii ani, au fost întreprinși pași concreți de a avansa pe dimensiunea egalității de gen și prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familiei. Au fost adoptate mai multe măsuri care vin în sprijinul părinților, îndeosebi a femeilor de a se reîncadra în câmpul muncii. În cadrul reformei RESTART, au fost angajați în fiecare raion și regiune specialiști în domeniul violenței în familiei și reabilitării victimelor infracțiunilor, care sunt responsabili de a furniza asistența necesară victimelor violenței în familie și de a coordona activitățile echipelor multidisciplinare”, a declarat Felicia Bechtoldt.

Alte acțiuni realizate de Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu partenerii de dezvoltare includ aprobarea și implementarea Programului Național pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie pentru 2023-2027, crearea unei Agenții Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie, lansarea unui Centru de Justiție pentru Familie în cadrul Inspectoratului General al Poliției și deschiderea unui Serviciu Regional Integrat pentru Victimele Violenței Sexuale în Ungheni.

Spread the love