Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a fost marcată alături de cadrele didactice și studenții specialităților de asistență socială și sociologie de la USM

15/09/2023
Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a fost marcată alături de cadrele didactice și studenții specialităților de asistență socială și sociologie de la USM

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, Departamentul Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova (USM), în comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a organizat masa rotundă cu tematica „Mecanisme de consolidare a prestigiului profesiei de asistent social în contextul reformei Restart”.

La eveniment au participat secretarul de stat al Ministerului Vasile Cușca, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială Vladimir Guțu, doctor habilitat, profesor universitar, șefa Departamentului Sociologie și Asistență Socială Anastasia Oceretnîi, doctor, conferențiar universitar, cadre didactice ale departamentului și studenți ai specialităților de Asistență socială și Sociologie.

O tematică abordată în cadrul discuțiilor s-a referit la reforma sistemului de asistență socială, abordându-se subiecte precum modul de organizare a sistemului, prestarea serviciilor sociale, finanțarea măsurilor de asistență socială. Formarea profesională inițială și continuă, modalitățile de motivare salarială a specialiștilor, aspecte motivaționale necesare a fi implementate au fost alte subiecte de interes pentru studenți și cadrele didactice.

„Una din direcțiile de intervenție în cadrul reformei sunt resursele umane, ne dorim un personal calificat, motivat, care să contribuie la implementarea politicilor în domeniu. Asistenții sociali sunt o verigă importantă în sistem, care au fost în prima linie în contextul crizelor cu care ne-am confruntat. Aceștia trebuie susținuți, motivați și încurajați de a se forma profesional continuu”, a menționat Vasile Cușca.

Decanul facultății, Vladmir Guțu, a accentuat deschiderea și disponibilitatea facultății și a Universității de Stat din Moldova pentru organizarea sistemului de formare continuă a profesioniștilor din domeniu, prin implementare celor mai noi modalități, inclusiv sub forma duală.

În semn de înaltă apreciere și contribuție la dezvoltarea învățământului și cercetării în domeniul asistenței sociale, profesorul universitar Maria Bulgaru, doctor habilitat, și conferențiarul univeritar Stela Milicenco, doctor, au fost menționate cu diplome de gratitudine din partea ministerului. Totodată. în contextul marcării a 25 de ani de la inițierea învățământului în asistență socială în cadrul Universității de Stat din Moldova, diplomă de gratitudine a fost înmânată întregului colectiv al departamentului Sociologie și Asistență Socială.

„Domeniul asistenței sociale este unul important pentru Republica Moldova și necesită acțiuni de consolidare. Comunitatea academică a Universității apreciază deschiderea Ministerului de a promova dialogul cu mediul academic, atât pe aspecte de formare profesională, cât și de cercetare și dezvoltare de politici bazate pe dovezi”, a subliniat Anastasia Oceretnîi.

Pe finalul discuției au fost prezentate ultimele realizări științifico-didactice ale colectivului Departamentului – lucrarea „Asistența socială: abordări teoretice și aplicative” și ghidul metodic „Monitorizare și evaluare în domeniul social în bază de evidențe”, elaborat în cadrul proiectului „Date pentru Impact (D4I): Valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de Palladium în Republica Moldova.

Spread the love