Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Depunerea petițiilor online

Pagina web social.gov.mdvă oferă posibilitatea de a vă adresa în mod electronic autorității publice centrale, cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Minister:

– Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.

– În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi autorităţile administraţiei publice vizate.

– Instituția care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.

– Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică indicată în adresare.

– La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

– Adresările care nu vor conţine informaţia solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, nu vor fi examinate.

– În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hârtie.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere a petițiilor, vă îndemnăm să consultați Codul administrativ al RM.

Linkuri utile