Font Bigger
Black & White
Visible cursor

Reports

Rapoarte de țară privind implementarea politicilor și standardelor internaționale

Raport – Implementarea Convenției CE privind combaterea violenței față de femei – 2022

Raport – Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale – 2022

Raport II și III – Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (RO) – 2020

Report II and III – Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (EN) – 2020

Raport – Implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune – 2019

Raport periodic nr. 6 – Implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova – 2018

Sumar executiv – Implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova – 2018

Domeniul muncă și ocupare

Raport privind realizarea în anul 2020 a Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Raport privind realizarea în anul 2019 a Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Domeniul demografie

Profilul demografic al municipiului Chișinău, 2022

Profilul demografic al raionului Ialoveni, 2022

Profilul demografic al municipiului Bălți, 2022

Teoria schimbării pentru reziliența demografică – adaptare, atenuare, ajustare 2022

Raportul Studiului „Generații și Gen”

Sumarul Studiului „Generații și Gen”

Studiul „Generații și Gen” – Teoria schimbării pentru reziliența demografică în Republica Moldova 2022

Studiul „Generații și Gen” – Factorii care influențează fertilitatea de-a lungul generațiilor

Studiul „Generații și Gen” – Indicele îmbătrânirii active în Republica Moldova 2020

Studiul „Generații și Gen” – Cum stimulăm implicarea echitabilă a părinților în creșterea și îngrijirea copiilor

Studiul „Generații și Gen” – Extinderea aranjamentelor de muncă

Studiul „Generații și Gen” – Targeting groups of women to reduce unmet family planning need

Studiul „Generații și Gen” – Explaining fertility intentions in the Republic of Moldova

Raport de evaluare a Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active 2018-2021 

Raport privind realizarea Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active 2018-2021, pentru anul 2020

Domeniul protecția copilului

Raport privind evaluarea copiilor din Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități, mun. Hâncești

Raport privind evaluarea copiilor din Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități, mun. Orhei

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2021

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2021

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2020

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2020

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2019

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2019

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2018

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2018

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2017

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2017

Raport privind realizarea în anul 2017 a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2016

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2016

Domeniul egalitate de gen

Raport privind gradul de realizare, pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2022, a Planului de acţiuni pentru anii 2021-2022 a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2021 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind evaluarea finală a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport pentru anul 2020 cu privire la violența în familie și violența față de femei

Raport de monitorizare a realizării Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2020 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2019 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2018 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Domeniul incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

Evaluare intermediară a Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale pentru anii 2018-2021

Raport cu privire la realizarea în anul 2021 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Raport cu privire la realizarea în anul 2020 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Raport cu privire la realizarea în anul 2018 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Useful Links