Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Rapoarte

Fondul de reducere a vulnerabilității energetice

Sumar privind utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului de reducere a vulnerabilităţii energetice 2022/2023

Raport de monitorizare privind progresul în realizarea Planului național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433 din 14.12.2021

Rapoarte de țară privind implementarea politicilor și standardelor internaționale

Raport – implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune Beijing+30

Raport – Implementarea Convenției CE privind combaterea violenței față de femei – 2022

Raport – Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale – 2022

Raport II și III – Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (RO) – 2020

Report II and III – Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (EN) – 2020

Raport – Implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune – 2019

Raport periodic nr. 6 – Implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova – 2018

Sumar executiv – Implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova – 2018

Domeniul muncă și ocupare

Raport privind realizarea în anul 2023 a Programului național pentru ocuparea forței de muncă pe anii 2022-2026

Nota analitică privind diagnosticul în domeniul muncii și ocupării forței de muncă în Republica Moldova

Raport privind realizarea în anul 2022 a Programului național pentru ocuparea forței de muncă pe anii 2022-2026

Raport privind realizarea în anul 2021 a Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Raport privind realizarea în anul 2020 a Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Raport privind realizarea în anul 2019 a Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Domeniul demografie

Raport privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027, pentru anul 2023

Cum dezvoltăm programe locale de mobilizare comunitară a vârstnicilor? Ghid pentru reprezentanții autorităților publice locale

Profilul demografic al municipiului Chișinău, 2022

Profilul demografic al raionului Ialoveni, 2022

Profilul demografic al municipiului Bălți, 2022

Teoria schimbării pentru reziliența demografică – adaptare, atenuare, ajustare 2022

Raportul Studiului „Generații și Gen”

Sumarul Studiului „Generații și Gen”

Studiul „Generații și Gen” – Teoria schimbării pentru reziliența demografică în Republica Moldova 2022

Studiul „Generații și Gen” – Factorii care influențează fertilitatea de-a lungul generațiilor

Studiul „Generații și Gen” – Indicele îmbătrânirii active în Republica Moldova 2020

Studiul „Generații și Gen” – Cum stimulăm implicarea echitabilă a părinților în creșterea și îngrijirea copiilor

Studiul „Generații și Gen” – Extinderea aranjamentelor de muncă

Studiul „Generații și Gen” – Targeting groups of women to reduce unmet family planning need

Studiul „Generații și Gen” – Explaining fertility intentions in the Republic of Moldova

Raport de evaluare a Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active 2018-2021 

Raport privind realizarea Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active 2018-2021, pentru anul 2020

Domeniul protecția copilului

Raportul privind realizarea Programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (pentru anul 2023)

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2023

Raport statistic anual nr. 103 A – Copiii din sistemul rezidențial în anul 2023

Studiul „Cunoştinţele, atitudinile şi practicile familiilor în domeniul îngrijirii şi dezvoltării timpurii a
copiilor”

Analiza situației privind intervenția timpurie la copii în Republica Moldova

Raport consolidat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind implementarea măsurilor de asistență socială și utilizarea surselor financiare alocate de UNICEF în Tranșele I-IV

Raport privind evaluarea copiilor din Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități, mun. Hâncești

Raport privind evaluarea copiilor din Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități, mun. Orhei

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2022

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2022

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2021

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2021

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2020

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2020

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2019

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2019

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2018

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2018

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2017

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2017

Raport privind realizarea în anul 2017 a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020

Raport statistic anual nr. 103 – Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți în anul 2016

Raport statistic anual nr. 103 A – Copii din sistemul rezidențial în anul 2016

Domeniul egalitate de gen

Seven periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in the Republic of Moldova, 2024

Raport de progres cu privire la acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în anul 2023 în vederea realizării
Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026

Raport privind realizarea Setului de măsuri pentru implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) pentru 2020-2023

Raportul de progres cu privire la acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026, anul 2022

Proiectul Raportului periodic numărul şapte privind implementarea Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova

Raportul de evaluare privind implementarea Convenției de la Istanbul al Grupului de Experţi GREVIO 2023

Grevio’s Evaluation Report 2023

Studiu de compatibilitate a cadrului juridic și instituțional al Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice pe dimensiune digitală

Raport privind gradul de realizare, pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2022, a Planului de acţiuni pentru anii 2021-2022 a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2021 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind evaluarea finală a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport pentru anul 2020 cu privire la violența în familie și violența față de femei

Raport de monitorizare a realizării Planului de acţiuni pentru anul 2021 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei și bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport de monitorizare a realizării Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2020 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2019 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Raport privind gradul de realizare pe parcursul anului 2018 a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023

Domeniul incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

Compendiu statistic privind monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova pentru anii 2019-2022

Raport de evaluare finală a Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și a Planului de acțiuni pentru anii 2017-2022

Raport de evaluare și analiză tehnică a condițiilor de accesibilitate ale Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

Evaluare intermediară a Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale pentru anii 2018-2021

Raport cu privire la realizarea în anul 2021 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Raport cu privire la realizarea în anul 2020 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Raport cu privire la realizarea în anul 2018 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

State Inception Report of the Republic of Moldova on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Linkuri utile