Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Transparență decizională

Transparența decizională reprezintă un principiu de bază al activității Ministerului Muncii și

Protecției Sociale, prin care fiecare cetățean, orice asociație constituită conform legislației și

societatea civilă, per ansamblu, devine parte a procesului decizional. Astfel, se asigură realizarea

unui dialog constructiv, în vederea elaborării și implementării unor politici în domeniile muncii,

protecției sociale și demografiei, care să corespundă așteptărilor cetățenilor și să fie racordate la

necesitățile lor.

 

În implementarea principiului transparenței, ministerul se axează pe două elemente-cheie:

informarea societății civile și asigurarea posibilităților egale de participare a cetățenilor și a altor

părți interesate la procesul decizional.

 

Prin urmare, transparența decizională este un factor esențial în responsabilizarea autorităților

publice față de cetățeni, pe de o parte, și a cetățeanului față de participarea activă în viața

statului, pe de altă parte, în consecință, asigurându-se eficientizarea procesului de decizie.

Linkuri utile