Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Republica Moldova inaugurează în premieră o Cameră de examinare a datelor

27/01/2023
Republica Moldova inaugurează în premieră o Cameră de examinare a datelor

Astăzi, 27 ianuarie, în premieră pentru Republica Moldova, în raionul Ștefan Vodă este inaugurată Camera de examinare a datelor.

Aceasta este localizată la Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei și este creată în cadrul proiectului Date pentru Impact (D4I), implementat de Palladium, membru al consorțiului condus de Universitatea Carolina de Nord, Chapel Hill, finanțat de Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID).

Camera de examinare a datelor are scopul să faciliteze examinarea regulată, țintită și în timp util a datelor disponibile despre refugiații care tranzitează sau locuiesc în raionul Ștefan Vodă. Aceasta funcționează în baza unor platforme tehnologice de analiză și vizualizare a datelor, care integrează și triangulează datele din mai multe surse. Obiectivul este de a consolida mecanismele de răspuns multidirecțional la diferite niveluri de sisteme de suport (social, educațional, medical etc.) pentru a facilita luarea deciziilor de către autorități și a îmbunătăți parcursul refugiaților și situația comunităților-gazdă.

Alexei BUZU, Ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Inițiativa de a crea prima Cameră de examinare a datelor la Ștefan Vodă este salutabilă, întrucât deciziile corecte privind intervențiile necesare într-un domeniu de activitate pot fi luate doar în baza unor date acurate. La momentul actual în Ștefan Vodă sunt circa 1000 de refugiați, dintre care peste 350 de copii. Această cameră de examinare a datelor vine să îmbunătățească procesul de luare a deciziilor în baza datelor și să prognozeze viitoarele intervenții în timp real”.

Scott HOCKLANDER, Șeful Misiunii USAID Moldova: „Conform ultimelor date, în Moldova se află circa 100 de mii de refugiați, dintre care 48 la sută sunt copii. Susținem inițiativa de colectare, analiză și utilizare a datelor ce țin de refugiați încă din luna mai, anul trecut. Vreau să felicit Republica Moldova și raionul Ștefan Vodă cu ocazia creării în premieră a Camerei de examinare a datelor. Colectarea și analiza datelor au devenit vitale în lumea modernă. Analiza datelor ne permite să facem față mai ușor provocărilor, să fim mai rezilienți, să identificăm rapid cele mai bune soluții și să dezvoltăm servicii cu impact valoros asupra îmbunătățirii experiențelor și a parcursului refugiaților, cât și a cetățenilor din Republica Moldova. USAID va continua prin activitatea să sprijine Moldova în aspirațiile ei de a deveni o țară dezvoltată și prosperă”.  

Proiectată ca o platformă de analiză și vizualizare a datelor, camera de examinare a datelor se va baza pe tehnologii ce integrează date din mai multe surse: registrele de refugiați ale raionului, registrele centrelor de plasament a refugiaților, registrele serviciilor raionale, bazele de date din Punctele Albastre de la frontieră, bazele de date ale organelor de poliție, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, sistemele informaționale „UAHelp” și „aid.md” ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Vasile MAXIM, Președintele raionului Ștefan Vodă: „Încă din primele zile ale războiului, raionul nostru a primit un număr mare de refugiați care au necesitat asistență și îndrumare. Pentru a utiliza judicios resursele raionului, care au fost suprasolicitate, am avut nevoie de date și informații veridice pentru a fi analizate în cadrul comisiilor organizate la nivel raional. A fost destul de dificil să dispunem de aceste date în timp real pentru luarea unor decizii operative. De aceea, Camera de examinare a datelor care se inaugurează în raionul nostru va facilita accesul decidenților la date și analize utile în vederea gestionării mai eficiente a fluxului de refugiați, precum și a planificării acțiunilor necesare pentru a face față provocărilor actuale legate de criza energetică, situația demografică, situația pandemică”.   

În analiza datelor, vor fi utilizate proceduri standardizate, care vor permite utilizarea acesteia și în alte scopuri de planificare strategică,  în paralel cu abordarea crizei refugiaților. În cadrul proiectului D4I sunt furnizate echipamente și este elaborat un document de ghidare, inclusiv standarde de practică pentru utilizarea camerei. Se vor organiza instruiri și acorda mentorat utilizatorilor în timpul întâlnirilor de examinare a datelor și luare a deciziilor.

Camelia GHEORGHE, Directoarea proiectului USAID „Date pentru Impact” (D4I), Palladium International: Rolul nostru este de a oferi suport Guvernului și partenerilor săi de la nivel central și local pentru a răspunde provocărilor create de criza refugiaților. Prin generarea de date utile, consolidarea capacităților de analiză și promovarea unei culturi a utilizării datelor, dorim să sprijinim autoritățile centrale și locale în a lua cele mai bune decizii pentru a îmbunătăți viața refugiaților ucraineni, aflați în prezent în Republica Moldova, și a comunităților-gazdă.”

Proiectul D4I urmărește valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului prin întărirea capacității autorităților publice centrale și locale de a lua decizii bazate pe evidențe, care să răspundă eficient priorităților din domeniul protecției copilului. De asemenea, proiectul sprijină generarea de date și utilizarea acestora pentru abordarea eficientă a necesităților refugiaților ucraineni, inclusiv a copiilor și familiilor cu copii. D4I în Republica Moldova a demarat în luna februarie 2020 și este realizat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională Asistență Socială, structurile teritoriale de asistență socială, universitățile și colegiile tehnice.

Spread the love