Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Participarea la consultări

Prin consultări publice, organizațiile societății civile, reprezentanții mediului de afaceri, ai celui academic, asociațiile profesionale, cetățenii și cetățenele se pot implica în luarea deciziilor și pot veni cu recomandări de îmbunătățire a politicilor, strategiilor sau inițiativelor.

 

De ce organizațiile și  cetățenii/ele trebuie să participe la consultări publice?

 

1. Pentru a crea și menține un dialog bazat pe transparență, responsabilitate, eficiență și incluziune;

2. Pentru a îmbunătăți, prin experiența și expertiza lor, propunerile, politicile, strategiile și alte documente sau inițiative dezvoltate de către Minister;

3. Pentru a se informa care sunt planurile autorităților în chestiuni care pot să îi afecteze fie direct și imediat, fie cu efecte pe un termen mai îndelungat;

4. Pentru a se asigura că necesitățile grupurilor vulnerabile, subreprezentate sau marginalizate sunt luate în calcul.

 

Fiecare persoană și organizație are dreptul să transmită recomandări în scris sau să își expună opinia verbal în cadrul consultărilor publice cu prezență fizică și, conform legii, va trebui să primească un răspuns argumentat din partea Ministerului.

 

Organizarea procesului de consultare publică și participare este ghidată de Legea privind transparența în procesul decizionalşi de Hotărârea Guvernului cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

 

 Etapele procesului consultativ:

 

1. Planificarea consultărilor

În baza strategiilor și planurilor anuale, Ministerul elaborează un calendar al consultărilor publice.

 

2. Informarea privind consultările publice

Anunţul privind organizarea consultărilor publice este publicat cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie. Anunțul va conține informații precum: necesitatea adoptării deciziei, principalele prevederi, rezultate, contacte și cum pot fi trimise recomandările etc.

 

Persoanele și organizațiile pot afla de consultările publice prin:

– accesarea paginii Ministerului Muncii și Protecției Sociale, rubrica Transparență;

– înregistrarea ca parte interesată – un mecanism prin care poate primi din partea autorităților informații despre procesul decizional imediat cum acestea sunt disponibile – la adresa de e-mail consultatiipublice@social.gov.md;

– accesarea platformei particip.gov.md.

 

3. Participarea în cadrul consultărilor publice

Cetățenii și cetățenele pot transmite în scris recomandările asupra proiectelor de decizii, având la dispoziție cel puţin 10 zile lucrătoare de la data publicării și mediatizării anunţului. Recomandările pot fi transmise utilizând platforma particip.gov.mdprin poștă sau e-mail, la adresele indicate în anunț. Termenul poate fi prelungit de autorități în cazul unor decizii complexe sau de importanță sporită.

 

Totodată, cetățenii și cetățenele pot participa la consultările cu prezență fizică. Moderatorul/oarea consultărilor publice trebuie să se asigure că regulile discuției sunt cunoscute de toți/toate, iar fiecare participant/ă are timp egal pentru întrebări sau comentarii.

 

Autoritățile vor asigura înregistrarea tuturor recomandărilor participanților/elor.

 

4. Informarea după încheierea perioadei de consultări publice

Comentariile transmise în scris și venite din partea celor prezenți la consultările fizice sunt incluse în sinteza recomandărilor – un tabel care va indica dacă acestea au fost acceptate, acceptate parțial, sau respinse. Respingerea recomandării va fi argumentată.

 

Sinteza recomandărilor recepţionate se plasează pe pagina web a Ministerului, este transmisă prin email către părțile interesate şi, după caz, se difuzează în mass-media centrală sau locală.

 

Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie va fi publicat pe pagina web.

În organizarea proceselor consultative, Ministerul Muncii și Protecției Sociale se ghidează de următoarele principii:

 

– respectarea drepturilor omului;

– accesul la informație și transparența;

– formate deschise ale informației;

– comunicarea constantă și feedback;

– informația utilă și accesibilă;

– folosirea mai multor metode de consultare;

– ajustarea la capacitatea și interesele părților interesate;

– accesibilitate;

– timpul rezonabil.

 

Suntem deschiși spre a îmbunătăți procesul participativ și în acest scop vom avea evaluări anuale.

 

Pentru a contribui la acest proces, ne puteți transmite întrebări, sugestii sau comentarii la adresa consultaripublice@social.gov.md.

Linkuri utile