Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Convenții internaționale

Convenții ale Organizației Internaționale a Muncii

Convenţia nr. 151 – privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în funcția publică

Convenția nr. 187 – privind cadrul de promovare a SSM

Convenția nr. 105 – privind abolirea muncii forţate

Convenția nr. 81 – privind inspecţia muncii in industrie si comerţ

Convenţia nr. 87 – privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical

Convenția nr. 88 – privind organizarea activității de folosire a forței de muncă
Convenția nr. 95 – privind protecţia salariului
Convenția nr. 98 – privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă
Convenția nr. 111 – privind discriminarea in domeniul ocupării forţei de munca si exercitării profesiei
Convenția nr. 117 – privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale
Convenția nr. 122 – privind politica de ocupare a forţei de muncă
Convenția nr. 135 – privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora
Convenția nr. 144 – privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale munci
Convenția nr. 103 – cu privire la protecţia maternităţii
Convenţia nr. 154 – privind promovarea negocierii colective
Convenția nr. 158 – cu privire la încetarea raporturilor de muncă din inițiativa patronului
Convenția nr. 47 – cu privire la reducerea timpului de lucru până la 40 ore pe săptamână
Convenția nr. 127 – cu privire la greutatea maxima a incărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrator
Convenția nr. 129 – privind inspecţia muncii in agricultură
Convenția nr. 132 – cu privire la concediile remunerate
Convenția nr. 138 – privind vârsta minima de angajare
Convenţia nr. 108 – 1958 privind actele de identitate pentru personalul navigant
Convenția nr. 29 – privind munca fortată sau obligatorie
Convenția nr. 100 – privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină și a mâinii de lucru feminină pentru o mun
Convenția nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, in special in ce priveşte tarile in curs de dezvoltare
Convenția nr. 155 – privind securitatea si igiena muncii si mediul de munca
Convenția nr.142 – privind orientarea profesională și pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane
Convenția nr.181 – cu privire la agenţiile private de ocupare a forței de muncă
Convenția nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acţiunea imediata în vederea eliminări
Convenția nr. 184 – privind securitatea si igiena muncii in agricultura
Convenţia nr. 11 – relativă la drepturile de asociere și de coaliţie ale muncitorilor agricoli
Convenția nr. 99 – privind procedura de stabilire a salariului minim in agricultura
Convenția nr. 101 – privind concediile remunerate în agricultura
Convenția nr. 119 – privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie
Convenția nr. 141 – privind organizaţiile de lucrători rurali și rolul lor în dezvoltarea economică și socială
Convenția nr. 151 – privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în funcț
Convenția nr. 97 – 1949 privind migraţia în scop de angajare
Convenţia nr. 92 – privind cazarea echipajelor la bordul navei
Convenția nr. 133 – privind cazarea echipajelor la bordul navei
Convenția nr. 185 – privind actele de identitate pentru personalul navigant
Convenția nr. 183 – privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei
Convenția nr. 150 – privind administrarea muncii
Convenția nr. 152 – privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare
Convenția nr. 160 – privind statistica muncii
 

Convenții ale Consiliului Europei

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Convenţia europeană de securitate socială

Acord complementar pentru aplicarea Convenţiei europene de securitate socială

Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranţi

Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale

Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Linkuri utile