Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Demografie

În vederea promovării politicilor de stat în domeniul demografic și asigurării alinierii cu priorităţile de dezvoltare socio-economică a statului, Ministerul exercită următoarele atribuţii de bază:

1. Elaborează şi promovează documente de politici naţionale privind securitatea şi dezvoltarea demografică;

2. Monitorizează impactul politicilor de stat asupra situaţiei sociale prin prisma proceselor demografice;

3. Evaluează schimbările componentelor de structură a populaţiei, monitorizează indicatorii demografici şi determină nivelul de riscuri demografice;

4. Asigură mecanismele de cooperare intersectorială la elaborarea politicilor demografice;

5. Dezvoltă instrumente metodologice pentru implementarea politicilor demografice la nivel naţional şi regional;

6. Totalizează informații și raportează periodic Guvernului cu privire la situaţia demografică şi impactul politicilor socio-economice, vizând componentele populaţiei în aspectul natalităţii, mortalităţii şi migraţiei;

7. Determină instrumentele de instituţionalizare a prognozelor demografice pe termen mediu;

8. Dezvoltă capacităţile instituţionale privind abordarea politicilor prin prisma îmbătrânirii populaţiei şi promovarea adaptabilităţii la schimbările demografice în cadrul strategiilor sectoriale;

9. Studiază experienţa internaţională, legislaţia comunitară şi propune măsuri de ajustare a cadrului juridic naţional ce ţine de gestionarea domeniului demografic;

10 Examinează necesităţile în realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în vederea argumentării obiectivelor şi determinării priorităţilor politicilor demografice;

11. Înaintează propuneri privind îmbunătăţirea sistemelor, practicilor şi a instrumentelor de acumulare şi diseminare a datelor demografice, vizând principalii indicatori în domeniul populaţiei;

12. Contribuie la fortificarea capacităţilor analitice a instituţiilor cu atribuţii în domeniul demografic (conferinţe, seminare, întruniri de informare cu experţii autohtoni şi internaţionali).

Studiul „Generații și Gen” este primul și cel mai complex studiu demografic desfășurat în Republica Moldova în anul 2020, fiind parte componentă a Programului „Generații și Gen”. Realizarea sa a fost posibilă datorită finanțării de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU și UNFPA Moldova. 

Datele colectate sunt deschise și pot fi accesate gratuit de către cercetători naționali și internaționali, reprezentanți ai societății civile, autorități publice și mass media. Baza de date a Studiului „Generații și Gen” poate fi solicitată aicisau vizualizată pe platforma interactivă aici.

Acest studiu monitorizează tendințele demografice, conţine date despre structura familiei, numărul de copii dorit de către cuplul familial, relațiile intergeneraționale, planificarea familială, reconcilierea vieții de familie cu cea profesională și alte aspecte, care contribuie la o mai bună înțelegere a domeniilor de intervenție.

Studiul este unic prin faptul că se realizează repetat la fiecare 3 ani, cu participarea acelorași persoane, pentru a vedea cum s-au schimbat lucrurile în decurs de 3 ani. O nouă rundă a studiului va începe în anul 2023.

Până în prezent, studiul „Generații și Gen” a fost desfășurat în 24 de țări din Europa, dar și din afara Europei, cum ar fi China și Uruguay.

Raportul Studiului „Generații și Gen”

Sumarul Studiului „Generații și Gen”

Linkuri utile