Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Legislație internațională

Convențiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii din domeniul muncii ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova:

Convenţia OIM nr. 11 – referitor la drepturile de asociere și de coaliţie ale muncitorilor agricoli

Convenția OIM nr. 29 – privind munca fortată sau obligatorie

Convenția OIM nr. 47 – cu privire la reducerea timpului de lucru până la 40 ore pe săptamână

Convenția OIM nr. 81 – privind inspecţia muncii în industrie și comerţ

Convenţia OIM nr. 87 – privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical

Convenția OIM nr. 88 – privind organizarea activității de folosire a forței de muncă
Convenţia OIM nr. 92 – privind cazarea echipajelor la bordul navei
Convenția OIM nr. 95 – privind protecţia salariului
Convenția OIM nr. 97 –  privind migraţia în scop de angajare
Convenția OIM nr. 98 – privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă
Convenția OIM nr. 99 – privind procedura de stabilire a salariului minim în agricultură
Convenția OIM nr. 100 – privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină și a mâinii de lucru feminină
Convenția OIM nr. 101 – privind concediile remunerate în agricultură
Convenția OIM nr. 103 – cu privire la protecţia maternităţii
Convenția OIM nr. 105 – privind abolirea muncii forţate
Convenţia OIM nr. 108 –  privind actele de identitate pentru personalul navigant
Convenția OIM nr. 111 – privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă
Convenția OIM nr. 117 – privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale
Convenția OIM nr. 119 – privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie
Convenția OIM nr. 122 – privind politica de ocupare a forţei de muncă
Convenția OIM nr. 127 – cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrator
Convenția OIM nr. 129 – privind inspecţia muncii in agricultură
Convenția OIM nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte țările în curs de dezvoltare
Convenția OIM nr. 132 – cu privire la concediile remunerate
Convenția OIM nr. 133 – privind cazarea echipajelor la bordul navei
Convenția OIM nr. 135 – privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora
Convenția OIM nr. 138 – privind vârsta minimă de angajare
Convenția OIM nr. 141 – privind organizaţiile de lucrători rurali și rolul lor în dezvoltarea economică și socială
Convenția OIM nr. 142 – privind orientarea profesională și pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane
Convenția OIM nr. 144 – privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii
Convenția OIM nr. 150 – privind administrarea muncii
Convenția OIM nr. 151 – privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în funcția publică
Convenția OIM nr. 152 – privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare
Convenţia OIM nr. 154 – privind promovarea negocierii colective
Convenția OIM nr. 155 – privind securitatea si igiena muncii
Convenția OIM nr. 158 – cu privire la încetarea raporturilor de muncă din inițiativa patronului
Convenția OIM nr. 160 – privind statistica muncii
Convenția OIM nr. 181 – cu privire la agenţiile private de ocupare a forței de muncă
Convenția OIM nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor
Convenția OIM nr. 183 – privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii
Convenția OIM nr. 184 – privind securitatea si igiena muncii in agricultură
Convenția OIM nr. 185 – privind actele de identitate pentru personalul navigant
Convenția OIM nr. 187 – privind cadrul de promovare a sănătății și securității în muncă

Linkuri utile