Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil
Legislație națională

Hotărârea Guvernului nr. 716/2019 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la 11 mai 2011

Hotărârea Guvernului nr. 22 din 18.01.2019, privind constituirea Instituției Publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, aprobarea unor acte normative

Hotărârea Guvernului nr. 569 din 19.11.2019, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 712 din 27.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi

Hotărârea nr. 281 din 03.04.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 și a planurilor de acţiuni privind implementarea acesteia

Hotărârea Guvernului  nr. 461 din  22.05.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia

Hotărârea Guvernului nr. 259 din 28.03.2018 privind aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 357 din 18 aprilie 2018 cu privire la determinarea dizabilității

Hotărârea Guvernului nr. 256 din 27.03.2018 cu privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, precum şi a Instrucţiunii privind modul de aplicare a Listei şi de confirmare a stagiului special

Hotărârea Guvernului nr. 259 din  28.04.2017 cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia

Hotărârea de Guvern nr. 165/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor

Hotărârea Guvernului nr. 575/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie și violenței împotriva femeilor și a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 272 din 3 mai 2017, pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul CREPOR și Metodologia de calcul a tarifelor pentru prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul CREPOR

Hotărârea Guvernului nr. 723 din 8 septembrie 2017, pentru aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale

Hotărârea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport

Hotărârea Guvernului nr. 885 din 28 decembrie 2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 228/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului național de referire

Hotărârea Guvernului nr. 75 din 03 februarie 2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 333 din 14 mai 2014, pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului

Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 413 din 14 iunie 2012, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 722 din 22 septembrie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 567 din 26 iulie 2011, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice

Hotărârea nr. 1200 din  23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie

Hotărârea nr. 129 din  22.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie

Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” şi a Standardelor minime de calitate

Hotărârea Guvernului nr. 948 din 07.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi

Hotărârea Guvernului nr. 929/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat

Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici

Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar

Linkuri utile